• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
ÖNEMLİ UYARI: Hüküm Allah’ındır
MÜLK Allahındır, bütün kâinat, bütün âlemler, en küçük zerrelerden en büyük galaksilere kadar her şey Allah tarafından yaratılmıştır.
Allahın ilmi, iradesi, kaderi, kudreti her şeyi kuşatmıştır. 
Allah dilediğine mülk verir, dilediğinden alır; dilediğini aziz, dilediğini zelil kılar.
Allah Âdildir, Hakîmdir, zulm etmez.
Allah, insanları uyarmak, aydınlatmak, bilgilendirmek, müjdelemek için Peygamberler (Selam olsun onlara) göndermiştir; Kitab’lar göndermiştir, İslam dinini göndermiştir.
Allah insanları imana çağırıyor, Doğru Yol’a çağırıyor, ebedî saadete çağırıyor, İlâhî Rızasına uygun bir hayat sürmeye çağırıyor.
Ölümden sonra, zamanı gelince yeniden dirilmek ve Mahkeme-i Kübra’da hesap vermek haktır. İman eden iyilerin Cennete girmeleri, kafirlerin inkarcıların zalimlerin Cehenneme girmeleri haktır.
Allah insanlara, uyulması gereken hükümler, emirler, yasaklar göndermiştir.
Allahın göndermiş olduğu hükümleri beğenmeyip reddedenler kafirdir.
Allahın göndermiş olduğu hükümlere uymayanlar, sınırları çiğneyenler fasıktır, gafildir.
Allaha, Kitab’ına, Resulüne (Salat ve selam olsun ona) karşı gelen müşriklerin, kafirlerin, azgınların, zalimlerin cezaları hem dünyada, hem de ahirette verilir.
Allah Afüv’dür, Kerim’dir, afvetmeyi sever. O Tevvab’tır, Rahim’dir, Settar’dır. O, tevbe etmeleri ve Doğru yola girmeleri için insanlara ve toplumlara mühlet verir.
Allahın yasakları ve sınırları vardır. Bunları çiğneyenler, Yeryüzünü fesada vermiş olur. 
Haksız yere kasıtlı olarak adam öldürmek büyük suçtur, cezası kısastır, idamdır.
Allah zinayı haram kılmıştır. Cezası, muhsan olanlar için recmen idam edilmektir.
Allah hırsızlığı yasak etmiştir. Cezası ağırdır.
Allah içkiyi, faizi, yol kesmeyi yasaklamıştır.
Kim Allahın emirlerine karşı gelirse, yasaklarını işlerse, öğütlerini tutmazsa hem dünyada, hem âhirette rezil ve rüsvay olur.
Hüküm Allahındır, O’na isyan edenler, O’na başkaldıranlar, O’na savaş ilan edenler asla kazanamazlar.
Allah ihmal etmez, imhal eder, yani mühlet verir.
Ecelleri gelince gafil, kafir ve azgın toplumlar ilahî silleyi yer.
Hak sillesinin sedası yoktur,
Bir vurdu mu devası yoktur.
Hiçbir Müslüman toplumun, Allahın rızasına aykırı irade beyanına hakkı yoktur. Bu bir isyan olur. İsyan eden, vakti gelince belasını bulur.
Müslümanlar beş vakit namazı kılmalı, Ramazan orucunun tutmalı, zekatı usulüne göre vermelidir. 
Şeriat, Kur’andan ve Sünnetten çıkartılmış din hükümlerinin tamamına verilen isimdir. Namaz, oruç, zekat hep Şeriattır. Şeriatı tahkir eden kafir olur.
Müşrikler, kafirler, münafıklar tevbe edip Tevhid dinine girmezler ve ömürleri ölümlerine iman ile bitişmezse kâfir olarak göçerler ve Cehenneme ebedî kalırlar.
İslama, Kur’ana, Sünnete, Şeriata aykırı ve zıt olan her şey şerdir ve hederdir.
Halkın, Hâlik’ın emrine, iradesine, yasağına aykırı iradesi, isteği caiz olamaz. Olursa felaket, sille, tokat, ceza, azab gelir.
İzzet, hürriyet, şeref, haysiyet, güven, huzur içinde yaşamak için Allaha, Resulüne, bizden olan emir sahiplerine itaat etmemiz gerekir.
Allaha, Resulüne, Kitabına, Şeriatına isyan edersek perişan ve rezil oluruz.
Kadın ve kızlarının namusunu, iffetini korumayan, onları orta malı eden, seks konusu yapan, onlara kötü gözle bakan, azdırıcı müstehcen yayın yapan bir İslam toplumu iflah olmaz, necat bulmaz.
Sevgili Müslüman kardeşlerim, bu yazımdaki bilgiler İslamın iki kere iki eder dört’leridir. Bunları yazmak ve bildirmek için alim olmak gerekmez.
Yazmakla vazifemi bir nebze yapmışımdır inşaallah.
Netice: Allaha, Kur’ana, Resulünün Sünnetine, bizden olan emir sahiplerine, itaat edelim, Şeriatın hükümlerine uyalım, Peygamberimizi örnek ve model kabul edip yolundan gidelim.
Mevla’mızı bulalım, ebedî saadete nail olalım, belamızı bulmayalım.
04.08.2016    M. Şevket Eygi
  
518 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın