• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Kıymetli nasihatler

BÜYÜKLERDEN öğrendiğim bazı kıymetli ve çok faydalı bilgileri sıralıyorum:

1. İman, sana Allah’ın en büyük nimetidir. Onu yitirmekten çok kork, sıkı şekilde koru, üzerine titre.

2. Dünyada mü’min olan, mü’min olarak yaşayan bir kulun ebedî saadete nail olması için imanla ölmesi gerekir. Buna hüsn-i hâtime denir. Allaha, canını imanlı olduğun halde alması için dua et ve bunun gereklerini yerine getir.

3. Sahih ve makbul bir imana sahip olmak için Ehl-i Kur’an Sünnet Selef-i Sâlihîn, Cumhur-i Ulema itikadına sahip ol.

4. Beş vakit namazı dosdoğru kıl.

5. Farz namazları, itikadı doğru fıkıh bilir fâsık-ı mütecahir olmayan ehil bir imamın ardında cemaatle kıl.

6. Paylaşan cömert bir Müslüman ol. Allahın sana ihsan buyurduğu nimetlerin bir kısmını insanlara ikram et.

7. Nefs-i emmâren senin büyük düşmanındır. Onunla cihad yap. Emmâre derekesinden levvâme derecesine çık.

8. Gençliğinin kıymetini bil… Sağlığının kıymetini bil… Ömrünün kıymetini bil… Bunları ziyan ve israf etme.

9. Sana yapılmasını istemediğin şeyleri, sen de insanlara yapma.

10. Kafirleri, müşrikleri, deccalperestleri, münâfıkları dost ve velî edinme.

11. İhtiyacından, gerekenden fazla mal isteme, edinme, ne kadar malın ve paran olursa o kadar ıstırabın ve derdin olur.

12. Kanaatkâr ol, kanaat tükenmez bir hazinedir.

13. Merhametsiz olma, merhametsize merhamet edilmez.

14. Ehl-i Kıble, ehl-i Tevhid Müslümanlara buğz ve düşmanlık etme. (Onların açıkta işledikleri günahlar varsa, onlara karşı olabilirsin. Gizli günah ve ayıplarını sakın araştırma.)

15. Dilini gıybetten, iftiradan, yalandan koru, ölü kardeşinin etini yeme.

16. Peygamberimizin (Salat ve selam olsun ona) Ashabının hepsini sev, onlar için “Allah kendilerinden razı olsun” duasını yap, hiçbirine dil uzatma, iftira etme, aralarındaki ihtilaflarda savcılık ve hakimlik taslama, bunların hesabını Allaha bırak.

17. Riba yeme, ribadan uzak dur.

18. Zinadan ve göz zinasından uzak dur.

19. Resulullah efendimiz (Salat ve selam olsun ona) haber vermiştir: Âhir zamanda Mehdi zuhur edecek, İsa aleyhisselam nüzul edecektir. Bunları inkar etme.

20. Şeriatsız İslam olmaz. Şeriatsız Tarikat olmaz. Öncelikle Şeriata yapış, onun hükümlerine uy.

21. Sana yetecek miktarda, doğru ilmihal bilgisi öğrenmen farzdır, bu farzı yerine getir ve öğrendiğin bilgileri hayata geçir.

22. Resulullah efendimiz “İki günü birbirine eşit olan zarardadır” buyurmaktadır. Senin her yeni günün, bir öncekinden daha hayırlı olmalıdır.

23. Allahtan korkuyor musun diye sana sorarlarsa, korkuyorum desen, hakkıyla korkmadığın için yalan söylemiş olursun, korkmuyorum dersen küfür olur, sus ve ağla.

24. Kaba saba Müslüman olma, ince kibar medenî zarif mürüvvetli kerim nazik firasetli Müslüman ol. Fütüvvet ahlakı ile ahlaklı ol.

25. Kin ve intikam tutma, kini olanın dini yoktur. Unut ve affet.

26. Bu dünyaya kazık çakamayacağını, bir gün pılını pırtını toplayamadan çekip gideceğini bil ve garip bir yolcu gibi ol.

27. Sen öldükten sonra, senin için sadaka-i câriye olacak işler yap, bırak ki, amel defterin kapanmasın, sana sevap yazılıp dursun.

28. Buluğa ermiş çocuklarını namaz kıldır.

29. Nefsine pâye verme, kendini cümleden ednâ bil.

30. Ölmeden önce öl.,

M. Şevket Eygi / Milli Gazete   www.habervaktim.com 23.03.2016

  
468 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın