• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Cihada Evet Teröre Hayır
Tasavvuf ve tarikat uyuşturur diyen fesatçılara kulak verme.

Gerçek tasavvuf uyarır, şuurlandırır, Müslümanın aşk ve şevkini, ihlasını artırır.

Tarikat mensubu mücahid dervişler cihad yapar ama asla terörizm, yağmacılık ve gulül yapmaz.

Onlar dünyevî şanlar, şerefler, makamlar, riyasetler için çarpışmaz, Allah’ın Kelimesini yüceltmek
için çarpışır.

İslam’da terör yoktur ama cihad vardır. Terörün yanında cihad fi sebilillahı da inkar eden dinden çıkar.

İslam terör dini değildir ama cihad dinidir.

Allah rızası için değil de, insanlar kendisi için bu ne yiğit savaşçıymış niyetiyle çarpışanların cehennemlik olduğu, cehenneme atılacağı Sahih-i Müslim’in 1905 numaralı niyet hadîsinde zikr edilmektedir. Bu hadîsi oku, şerhlerini mütalaa et ve sakın gafillerden olma.

Ehl-i kıble mü’minleri şirk ve küfür ile suçlayıp, onların kanlarını döken, mallarına el koyan vahşi ve bedevî teröristlerden olma.

Onlar 19’uncu asırda, hacıları bile öldürmüşler, soymuşlar,

kafirlerin bile yapmadığı zulümleri yapmışlardı.

Ganimet, harbî kafirlerden savaşta alınan ve Şeriatın kriterlerine ve hükümlerine göre beşte dördü mücahidler arasında paylaştırılan mal ve paradır.

Mü’mini müşrik ve kafir ilan edip, kanını dökmek, malını ganimet olarak almak haramdır, küfürdür.

Mü’mini müşrik ve kâfir ilan edenin kendisi kâfir olur.

Devlet ve belediye bütçelerini hortumlamayı ganimet almakla bir tutanlar küfre düşer.

Resul-i Kibriya aleyhi ekmelüttahaya Efendimiz hazretleri, Hayber seferinde bir Yahudinin bir çift ayakkabısını alıp gizleyen, bilahare şehit olan sahabinin cenaze namazını kılmamıştır.

Cihad esnasında düşmandan mal veya para alıp bunu gizlemeye gulül denir ve Resulullah bunu yapanın cenazesini kıldırmamıştır. Bunu unutma ve titre.

Hazret-i Ebubekir Suriye’ye gönderdiği orduya şu talimatı vermişti: Muharip olmayanları, kadın ve çocukları, ihtiyarları öldürmeyiniz… Kendi halinde inzivaya çekişmiş keşiş ve rahiplere dokunmayınız… Meyve ağaçlarını kesmeyiniz…

Haçlılar, birinci Haçlı seferinde Kudüs’ü aldıklarında yetmiş bin Müslüman ve Yahudi halkı katl etmişlerdi.

Salahaddin şehri feth ettiğinde bir tek Hıristiyanın burnu kanamamış, Kudüs’ü selamet içinde terk etmelerine izin verilmişti.

İslam devleti, ehl-i zimmet Hıristiyan ve Yahudilere dokunmaz, terör yapmaz, gayr-i Müslimleri İslam olmaya zorlamaz. İslam devletinin hakimiyetindeki ülke bir Darü’s-Selamdır, bir Darü’l-Emandır

Mücahidlere selam olsun, teröristlere lanet olsun!

M. Şevket Eygi / Vahdet Gazetesi 01.08.2015 www.habervaktim.com

msevketeygi@gazetevahdet.com

  
367 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın