• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Ziyalı Müslümanın Özellikleri

Ziyalı bir Müslümanın başlıca hususiyetleri=özellikleri nelerdir?Birincisi: Sahih itikad sahibi olmasıdır. Firak-ı dalle mensubundan  ziyalı olmaz, muzlim=karanlık adam olur.

İkincisi: İslamı doğru bilecek.

Üçüncüsü:  İlmihalde yazılı olanları hayata uygulayacak. Namaz kılacak, oruç tutacak, zekat verecek.

Dördüncüsü: Ahlakı düzgün olacak. Yalan söylemeyecek, iftira  ve gıybet etmeyecek. Hayâ sahibi olacak. Hayâsızdan ziyalı olmaz!

Beşincisi: Mütecahir fasık olmayacak, yani büyük günahları açıkta açıkça küstahça işlemeyecek.

Altıncısı:  Âdil ve insaflı olacak, zâlim olmayacak.

Yedincisi: Mürüvvetli  ve kerim olacak.

Sekizincisi: Firasetli olacak.  Eblehten. ahmaktan  ziyalı olmaz!

Dokuzuncusu: Elinde imkan, güç, fırsat, hürriyet varsa;  söz ve kalemle emr-i mâruf ve nehy-i münker yapacak.

Onuncusu: İktidar sahiplerine yağcılık, yalakalık, dalkavukluk, meddahlık yapmayacak.

On birincisi: Resulullah efendimize iki koldan  râbıtası olacak.  İcazetli ulema ve icazetli şeyhler…

On ikincisi: Lisan âfet, illet ve  marazlarından elden geldiği kadar berî  ve pâk olacak.

On üçüncüsü: Nefsini tebrie etmeyecek, kendisini övmeyecek, gurur ve kibir sahibi, hod-füruş  olmayacak.

On dördüncüsü: İslama, Kur’ana, Sünnete, Şeriata, fıkha aykırı, edeni küfre götüren yeminler etmeyecek.

On beşincisi:  Müstaqim, yâni doğru, dürüst, güvenli, afif olacak.

On altıncısı:  Şecaatli, cesaretli, korkusuz  olacak. Alçaktan, cebînden, pısırıktan, korkaktan, höt deyince altına kaçırandan ziyalı olmaz!

On yedincisi:  Kindar olmayacak, intikam almayacak. Alırsa ahsenü’l-intikam alacak, meselâ kendisine kötülük edeni afvedecek.

On sekizinci:  Hâliq=Yaratan için yaptıklarının ücretini mahluqattan=yaratıklardan istemeyecek, verirlerse almayacak.

On dokuzuncusu:  Bir delikten çıkan tarafından ikinci defa ısırılmayacak, sokulmayacak.

Yirmincisi:  Ruh soyluluğuna sahip olacak. 

Yirmi birincisi: Dostlarına lütufkâr ve mürüvvetli olacak, düşmanlarına müdara edecek.

Yirmi ikincisi: Mümkün olabildiğince ben demeyecek.

Yirmi üçüncüsü: Melamet sahibi olacak.

Yirmi üçüncüsü: Doğru yolda tek başına kalsa da yürümeye devam edecek.

Yirmi dördüncüsü: Onun hasletlerini, faziletlerini, meziyetlerini,  doğru ve güvenilir bir insan olduğunu düşmanları da tasdik edecek.

Yirmi beşincisi:  Kendisi uçmayacak, kendisini uçurmayacak, ruhbanları da uçurmayacak.

Yirmi altıncısı: Yukarıda saydığım  fazilet ve meziyetlere sahip olduğu için Nebevî nur ile görecek, fehm edecek, çok az yanılacak, karar ve hükümlerinde genellikle isabetli olacak.

Yirmi yedincisi: VİP olmayacak, kendisine pâye vermeyecek, baş köşeye oturmayacak, halkın içinde halkla beraber olacak.

Yirmi  sekizincisi: Merhametli olacak. Gaddardan, acımasızdan, galiz, kırıcı, dökücü kişiden ziyalı olmaz!

Yirmi dokuzuncusu: Yeryüzünde Allahın Şahidi, Resulullahın (Salat ve selam olsun ona) askeri olacak.

Otuzuncusu: İmana, İslama, Kur’ana, Sünnete, Şeriata, Ümmete hâdim=hizmetkar olacak, müstahdim olmayacak.

Otuz birincisi: Cihad edecek ama kendisine mücahid demeyecek. İhlaslı olacak ama ben ihlaslıyım demeyecek.

Otuz ikincisi:  İyi ve salih bir Müslüman olacak ama kendisine iyi demeyecek. Sen iyisin denirse kabul etmeyecek estağfirullah diyecek.

Böyle ziyalı Müslümanların ellerinden eteklerinden öper, en samimî selam ve hürmetlerimi takdim ederim.

M. Şevket Eygi / Vahdet Gazetesi  16.03.2015

  
460 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın