• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
İmanı Korumak

1. Sözlü veya yazılı olarak İslâm’ın asıllarından, temellerinden, zarurî hükümlerinden birini inkâr etmek. İmanın şartlarını, namazı, orucu, tesettürü, zekatı, haccı inkar eden imanını yitirmiş, küfre sapmış, irtidat etmiş, mürted olmuş olur.

2. İslâm’ın yücelttiği bir değeri, şeyi tahkir eden kişi imanını yitirir.

3. İslâm’ın tahkir edilmesini istediği bir değeri ve şeyi yücelten, uygulayan da imanını yitirir.

4. Peygamberimizin mütevatir hadislerini, kesin emirlerini inkâr edenin imanına zarar gelir.

5. İslâm’ın haram kıldığı şeyleri, işleri, inanç ve düşünceleri helal kabul edenin imanı tehlikededir.

6. Tevhid de haktır, teslis de haktır demek imana aykırıdır.

7. İslâm’dan başka hak dinler vardır. Onların bağlıları da ehl-i necat ve ehl-i Cennet’tir diyenlerin tecdid-i iman ve nikah etmesi gerekir.

8. ABD’de öldürülen bir sapık “Kur’ân’ın Tevbe suresinin son iki ayeti Kutsal Kitabın metnine sonradan ilave edilmiştir” demişti. Bu da küfür sözüdür.

9. Mü’min bir kimseye kafir diyenin kafir olacağı akaid kitaplarımızda yazılıdır.

10. Allah’ın kemal sıfatlarından birini inkâr eden kafir olur.

11. Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. Rabbülalemîn’e böyle bir sıfat isnad eden imanını yitirir.

12. Akaid kitaplarımız, kafirlerin şeairi ve alameti olan bazı kisvelerin, bazı serpuşların giyilmesini, haç ve zünnar gibi şeylerin boyna asılmasını, bele takılmasını da küfr addetmişlerdir.
Büyük din alimlerimiz, küfür sözleri ve fiilleri ile ilgili kitaplar yazmışlardır.
Gerçek müftilerin ve fukahanın fetva kitaplarında da bu konuda bölümler bulunur.

Her Müslüman:
A. Sahih (doğru) bir inanca sahip olmaya büyük önem vermelidir.

B. İmanı giderici sözlerden, fiillerden uzak durmalıdır.

C. Gerçek ulemanın yazmış olduğu akaid kitaplarını dikkatle okumalı, içlerindeki doğru bilgileri öğrenmeli, bellemeli, hatta ezberlemelidir.

Bazı kötü bid’atler kişiyi küfre götürür.
Resulullah Efendimizi (Sallalahu aleyhi ve sellem) tenkit edenin, O’na saygısızlık edenin, O’nu hor görenin imanı tehlikeye girer.

Allah’ın, Resulüllah’ın, Kur’ân’ın, İslâm’ın, Şeriat’ın düşmanlarını sevmek imana zıt bir sevgidir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Müslüman halkı, imanı tehlikeye atan şeyler hakkında bilgilendirmeli ve uyarmalı, bu konuda küçük risaleler yayınlamalıdır.

Bir Müslüman için, korunması gereken ilk değer imandır. İman hem korunacak, hem de sahih (olması) için çalışılacaktır.

M. Şevket Eygi   Milli  Gazete  2008-12-03

  
640 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın