• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Bunlarda Hayır Yoktur

1. Cemaat, tarikat, grup, hizip, fırka, parça holiganlığı, militanlığı yapan fanatiklerde…
2. Kalplerinde din yerine kin bulunanlarda…
3. Devamlı olarak yalan söyleyen kezzablarda…
4. İftira edenlerde…

5. Devamlı gıybet edenlerde…

6. Kendilerini hiç suçsuz, kabahatsiz, hatâsız görüp; suçların yüzde yüzünü karşısındakilere, ötekilere yükleyenlerde…

7. Yargısız infaz yapanlarda…

8. Başkalarının gizli günah ve kusurlarını tecessüs edip ifşa edenlerde…

9. Müslüman kardeşlerine taqiyye ve kitman yapıp onları aldatanlarda…

10. Fitne ve fesat yangınları çıkartanlarda…

11. Ruhbanları erbab haline getirenlerde…

12. Zekatları Kur’ana, Sünnete, Şeriata, fıkha aykırı olarak toplayıp sarf edenlerde…

13. Mevrid-i nassa aykırı ictihad yapıp bâtıl fetvalar verenlerde…

14. İslamın, Allah katında tek makbul, hak, gerçek din olduğunu kabul etmeyip, zamanımızda üç hak İbrahimî din vardır bozuk inancına sahip olanlarda…

15. Temiz İslam dinini, pis ve bulaşık politika faaliyetlerine âlet edenlerde…

16. Emanetleri (işleri, makam ve mevkileri, memuriyetleri, vazifeleri) ehliyet ve liyakat sahibi olanlara değil, kendilerinden olan ehliyetsizlere verenlerde…

17. Bir konuda ihtilaf ve niza çıkınca onu Allah’ın Kitabı’nın, Resulün (Salat ve selam olsun ona) Sünnetinin, Şeriatın hükümlerine ve hakemliğine havale etmeyenlerde…

18. İslam düşmanlarını dost ve velî edinip onlarla işbirliği yapanlarda…

19. Bütün mü’minlerin tek bir Ümmet olduklarını kabul etmeyenlerde…

20. Âdil ve insaflı olmayanlarda…

21. Fitne ve fesat yangınlarının dedikodusunu yapıp, onları söndürmek için çalışmayanlarda…

22. Rüşvet alıp verenlerde…

23. Haram yiyenlerde, haram kara kirli para ile zengin olanlarda…

24. Lüks ve israflı bir hayat sürenlerde…

25. Riba alıp verenler, riba hesabı tutanlarda, ribaya alet olanlarda, riba işlerinde çalışanlarda…

26. Şeriata aykırı haram komisyonlar alanlarda…

27. Zaruret olmadığı halde yeşili, ormanları, ağaçları tahrip edenlerde…

28. Gurur, kibir, ‘ucb sahibi olanlarda…

29. Kerametleri ve faziletleri kendilerinden menkul olanlarda…

30. Zaruriyat-ı diniyeden tâviz=ödün verenlerde…

31. Ben Müslümanım ama Şeriatı istemiyorum diyenlerde…

32. Kur’an-ı Kerimden kendi re’yi ve hevası ile mâna ve hüküm çıkartanlarda…

33. Efendimizin Sünnetini, mütevatir, mânen mütevatir, sahih hadîslerini inkar edenlerde veya hafife alanlarda…

34. Feministlik yapanlarda…

35. Şu veya bu, herhangi bir şekilde din sömürüsü yapanlarda…

36. Bilerek veya bilmeyerek tefrika çıkartanlarda…

37. Ramazanlarda içkili ve fuhuşlu lüks mekanlarda iftar yapanlarda…

38. Yine Ramazanlarda İslama, Kur’ana, Sünnete, Şeriata aykırı eğlenceler ve etkinlikler yapanlarda…

39. Çanlar çalınır, ezanlar okunurken patrikler ve papazlarla Dinlerarası Diyalog yapanlarda…

40. Târik-i salat olanlarda…

41. Şer’î özürleri olmadığı halde târik-i cemaat olanlarda…

42. Parayı, zenginliği, lüks ve israflı hayatı putlaştıranlarda…

43. Parçayı bütünle özdeşleştirenlerde…

44. Parçayı bütünden büyük görenlerde…

45. Ayakta uyuyanlarda…

46. Yalakalık, yağcılık, dalkavukluk yapan meddahlarda…

47. Vakıf mallarını ve binalarını, vakfiyelerindeki şartlara, hele lanet şartlarına dikkat ve riayet etmeksizin satanlarda, alanlarda, ona buna verenlerde…

48. İnsanlara, Müslümanlara, vahşi ve evcil hayvanlara, ağaçlara, sulara, tabiata acımayan gaddarlarda…

49. Kötü düzen ve sistemleri iyi, eskisine göre daha iyi sananlarda…

Bendeniz kendimi tebrie edecek kadar beyinsiz değilim… Yukarıdaki maddelerden hangisi bende varsa kötüyümdür.

Kimde varsa o da kötüdür…

Allah cümlemizi ıslah eylesin…

* (İkinci yazı)

Geminin Yolcusu Olarak

BENDENİZ gemide yolcuyum. Basit, sade, sıradan bir yolcu… VİP yolcusu değilim.

Bendeniz geminin idarecilerinden değilim.

Yolculuğumun iyi, huzurlu, güvenli geçmesini istiyorum, bu benim en tabiî hakkımdır.

Gemide kavga gürültü olmasını istemem, bu da çok haklı ve mantıklı bir istektir.

Gemide isyan çıkmasını istemem.

Seyir esnasında, geminin kaptan köşküne saldırılmasını istemem.

Geminin idaresinin sivil bir darbe ile ele geçirilmesini istemem.

Geminin hesapları yanlış tutuluyormuş, bu iddianın gemi menziline vardıktan sonra normal prosedür ile araştırılmasını ve şiddete başvurulmadan hukuk ve adalet dairesi içinde halledilmesini isterim.

CIA ve MOSSAD gibi malum kuruluşların gemide isyan, yangın, savaş çıkartmasını istemem.

Gemideki isyancılara, yangın kundakçılarına, Gezicilere destek vermem.

Onların ekmeğine yağ sürecek hiçbir iş yapmam.

Tek cümleyle: Geminin hasar almasını, batmasını, korsanların eline geçmesini kesinlikle istemem.

Gemide sivil darbe olmasını istememem, isyancıların yıkıcı faaliyetlerinden rahatsız olmam; birtakım diğer kötü şeylere razı olduğum mânasına gelmez.

M. Şevket Eygi / Milli Gazete    07 Nisan 2014 Pazartesi

  
336 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın