• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Âhir Zaman Fitneleri

İLİMLE, kültürle bazı çok önemli tarihî gelişmeleri ve kırılmaları, bazı silik kimselerin yıldızlarının dehşetli şekilde parlayacağını önceden tahmin etmek çok zordur, hattâ imkânsızdır.

Birinci dünya savaşında onbaşı olan Hitler’in, ikincisinde Führer olacağını kim tahmin edebilirdi

Korsikalı sessiz, çelimsiz, içine kapanık askerî öğrenci Napoleon’un günün birinde imparator olacağını ve Avrupa’yı alt üst edeceğini söyleselerdi kim inanırdı.

***

İlim ve kültürle keşf edilemeyen bazı tarihî kopukluklar, sezgi ile bilinebilir.

İslam Peygamberi (Salat ve selam olsun ona) Muhbir-i Sâdık’tır, olacağını haber verdiği her şey doğrudur, olacaktır. Çünkü o kendi hevâsından konuşmaz.

***

Âhir zamanda Peygamber sülâlesinden Mehdi zuhur edecektir.

Hazret-i İsa aleyhisselam nüzul edecektir.

Bu konularda çok miktarda sahih hadîs bulunmaktadır.

***

Âhir zamanda Ortadoğu’da büyük kanlı savaşlar olacaktır.

Büyük sayıda insan kırılacaktır.

Bunlar hep haber verilmiştir.

***

Mehdi’nin ve Hz. İsa’nın geleceğine inananlar haklıdır, inkâr edenler yanılıyor ve yanıltıyor.

Mehdi gelecek ama büyük savaşlar ve kırımlar olmayacak, tereyağdan kıl çekercesine Altın Çağ başlayacak diyenler hatâ ediyor.

Mehdi ve Hz. İsa ile birlikte büyük savaşları haber veren hadîsler de bulunmaktadır.

***

Âhir zaman büyük gafletler, genel akıl tutulması, görülmemiş azgınlıklar çağıdır.

Büyük sayıda insan burnunun ucunu göremeyecek derecede gaflet içinde olacaktır.

Âhir zaman ile ilgili sahih hadîsler 1400 küsur yıl önce söylenmiş, olacaklar haber verilmiştir.

İslam âlimlerinin bazısı bundan bin yıl önce, bazısı asırlarca önce âhir zamanla ilgili bağımsız kitaplar telif ve tasnif etmiştir.

Gerçek İslam’ı anlatan Ehl-i Sünnet uleması, hadîslerin ışığında âhir zaman alâmetlerini ve olaylarını anlatmışlardır. Âhir zaman alâmetleri iki sınıfa ayrılır: Küçük alâmetler ve büyük alâmetler. Küçük alâmetlerin hepsi gerçekleşmiştir. Büyük alâmetlerin ise bir kısmı.

Hz. İsa’nın nüzulü konusunda icmâ bulunmaktadır. Bu icmâı inkâr eden için küfre düşme tehlikesi vardır.

İslam tarihinin keşif ve keramet sahibi büyük uleması, kâmil mürşidler, gavslar, kutuplar Mehdi’nin zuhur edeceğine inanmışlardır.

Birtakım reformcu Kemalist, Mutezilî, Fazlurrahmancı, light ve ılımlı İslamcı, mezhepsiz, oryantalist kafalı bozuk ilahiyatçıların Mehdi’yi ve Hz. İsa’nın nüzulünü inkar etmeleri, biz Ehl-i Sünnet Müslümanlarını bağlamaz.

Bu konuda Resulullah’ın vârisi, vekili, halifesi durumunda bulunan râsih ulema ne diyorsa, onların anlattıklarını kabullenmeliyiz.

Musevîlikte, Hıristiyanlıkta, diğer bazı dinlerde de âhir zaman ile ilgili bilgiler ve haberler vardır.

Âhir zamanda Türkiye sınırına yakın bir yerde Melhâme-i Kübra (Armageddon) savaşı olacaktır.

Şam-ı şerif civarında büyük Deccal öldürülecektir.

Nasıl olacağını bilmiyoruz ama Fırat nehri kuruyacak, yatağı görünecektir. Çıkan altınları kapışmaya gidenler helâk olacaktır.

Büyük savaşlardan, büyük sayıda kayıptan ve kırımdan, akıl almaz dehşetli ve korkunç hadiselerden sonra Mehdi’nin Altın Çağı başlayacaktır.

Ortada kesin tarih yoktur ama bugün olup bitenler büyük olayların, akıl almaz değişikliklerin habercisidir.

Müslümanlar ne yapmalıdır:

1. Kur’anın emirlerini yerine getirmeli, yasaklarından uzak durmalı, öğütlerini tutmalıdır.

2. Resulullah Efendimizin Sünnetine sarılmalıdır.

3. Şeriat dairesi içinde olmalıdır.

4. Fırka-i Nâciye büyük Cemaati içinde bulunmalıdır.

5. İslam dininin azgınlık olarak kabul ettiği kötülüklerden, sapıklıklardan, günahlardan kaçınmalıdır.

6. İslam birliğini (İttihad-ı İslâm) istemeli ve onun için çalışmalıdır.

7. Tek bir Ümmet olmalıdır.

8. İhlaslı, zâhid, gerçek ulemaya bağlanmalı, onların dediklerini dinlemeli ve yapmalıdır.

9. Şeytanî “Bir şey olmaz, bir şey olmaz” gafletini bırakmalıdır.

10. Afganistan’da, Irak’ta, Suriye’de, Mısır’da, Yemen’de ve diğer Bazı Müslüman ülkelerdeki olup bitenlerden ibret alınmalıdır.

11. Kâfirleri dost ve velî edinmekten son derece hazer edilmelidir.

12. Allaha ve Resulüne savaş ilan etmek derecesinde büyük bir günah olan ribadan uzak durulmalıdır.

13. Kesinlikle haram yenilmemelidir.

14. İslam kadın ve kızlarının haysiyetleri, iffetleri korunmalıdır.

15. Tefrikadan ittihada hicret edilmelidir.

16. Dosdoğru kılınan namazla Allahtan yardım istenmelidir.

17. Belalara karşı Allah rızası için sadaka verilmelidir.

18. İslam dinini tahrif etmek isteyen kafir ve münafıklara muhalefet edilmelidir.

***

Mehdinin hazretlerinin zuhurunu ve İsa aleyhisselamın nüzulünü inkar eden bid’atçılardan ve reformculardan uzak duralım.

Nasıl olsa Mehdi gelecek diye yan gelip yatmayalım.

Bekler olduğumuz halde ibadetlerimizi, vazifelerimizi ve hizmetlerimizi en güzel şekilde yapmaya çalışalım.

Allah’ın yardımını kazanmak için biz kendimize, cüz’î iradelerimizle yardım edelim.

13.10.2016    M. Şevket Eygi    Habervaktim |

  
663 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın