• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Şeytanı Geride Bırakan Münafıklar

* ŞEYTAN, Müslümanların birleşip tek bir Ümmet olmasını, güçlenmesini istemez, böyle bir şeyden çok nefret eder. Bu konuda şeytan birinci midir Hayır, onun önünde birtakım münafık din baronları vardır. Onlar Müslümanların birleşmemesini şeytandan daha fazla isterler.
 
* Şeytan Müslümanların birleşip tek bir Ümmet olmasını, bu tek Ümmet’in başında râşid ve âdil bir İmam bulunmasını, mü’minlerin bu İmama biat ve itaat etmesini istemez, bundan nefret eder. Birtakım münafık din baronları, bu konuda şeytandan daha aşırı ve ileridir.
 
* Şeytan her Müslümanın, öğrenilmesi ve bilinmesi farz olan ilmihalini öğrenmesini ve öğrendiği bilgileri hayata geçirmesini kesinlikle istemez. Birtakım münafık hainler, bu isteksizlikte şeytanın önündedir.
 
* Şeytan, divide et imperia (Böl parçala hükm et) kuralı gereğince Müslümanları birbirinden kopuk bin parçaya ayırır. Müslümanlar arasında düşmanlık fitne fesat çekişme çatışma çıkartırlar. Bu parçalanmışlık ve bölünmüşlük yüzünden Müslümanlar güçlerini yitir, aslında çoğunluk oldukları halde azınlık durumuna düşerler ve zelil olurlar. Dıştan Müslüman görünen birtakım münafıklar bu konuda şeytanı geride bırakmışlardır.
 
* Şeytan birbirlerini sevmeleri, desteklemeleri, tutmaları, yardımlaşmaları gereken mü’minleri; cemaat ve parça asabiyetleri, meşreb çeşitliliği, holiganlıklar yüzünden birbirinden koparır, aralarına düşmanlık tohumları eker. Birtakım münafıklar bu konuda şeytandan daha aşırı ve tahripkârdır.
 
* Şeytan, bütün Müslüman liderlerin, idarecilerin, hocaların, şeyhlerin bir araya gelip, ehliyetli kimselerden oluşan bir komite kurup, İslam öğretilerine ve çağın şartlarına uygun ortak bir “Islah, Kurtuluş ve Yüceliş Projesi” yapmalarını hiç istemez, böyle bir şeyden alabildiğine nefret eder; ister ki, her parçanın ayrı bir programı veya programsızlığı olsun. Lâkin azılı münafıklar bu konuda şeytandan daha nefretli ve bozguncudur. 
 
* Şeytan, Ehl-i Sünnet ve Cemaat kelimesini bile duymak istemez. O, Ehl-i Sünnet Fırka-i Nâciyesinin yıkılmasını, dinin içinin boşaltılmasını, şeriatsiz ve fıkıhsız suya sabuna dokunmaz, ismi var kendisi yok bir İslam türetilmesini hararetle ister. Bazı münafıklar bu konuda şeytandan daha hararetlidir.
 
* Şeytan, Müslüman kadınların Kur’ana, Sünnete, Şeriata, İslam ahlakına, İslam hikmetine, iffete, haysiyete uygun gerçek tesettüre bürünmesini istemez. Kadınların alaca bulaca, rengârenk, allı pullu zilli, çıngıraklı, dikkati açık kadınlardan daha fazla çeken iblisî tesettüre girmelerini ister. Bazı münafık bezirganlar, bu konuda şeytandan daha tahripkârdır.
 
* Şeytan liseli ve üniversiteli gençlerin kültür, ahlak ve sanat bakımından iyi yetişip vasıflı insanlar, güçlü Müslümanlar olmasını istemez; onların cahil kalmalarını, ahlaklarının yetersiz olmasını, estetik boyuna sahip olmamalarını ister. Birtakım münafık din baronları bu konuda şeytandan önde gelir.
 
* Şeytan, Müslüman halkın namaz kılmasından, musalli olmasından nefret eder. Birtakım münafıklar, namaz konusunda şeytandan daha fazla gaflet vericidir.
 
* Şeytan Müslümanları israfa, şatafata, saçıp savurmaya, gurura kibre, ihtişama, şaşaaya, debdebeye, gösterişe yönlendirir. Birtakım münafıklar bu konuda şeytandan daha gayretlidir.
 
* Şeytan haram gelir elde edilmesinden, haram yenmesinden, haramla şişip zengin olunmasından yanadır. Şeytan rüşvete, ribaya, gayr-i meşru rantlara, ihalelere fesat karıştırılmasına, hortumlamaya bayılır. Bazı münafıklar bu konuda şeytanı geride bırakırlar. 
 
* Şeytan emr-i mâruf ve nehy-i münker yapılmasını istemez. Bazı münafıklar, bu konuda şeytandan daha isteksizdir,
 
* Şeytan emanetlerin ehliyetli Müslümanlara verilmesinden nefret eder. Bazı münafıkların bu konudaki nefreti d aha üstündür.
M. Şevket Eygi  www.habervaktim.com 16.10.2016

  
614 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın