• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Hizmet ve Hıyânet

1. İMAN, İslam, Kur’an ve Ümmet hizmetlerinin, bunları başarı ile ifa edebilecek ehliyetli, liyakatli, faziletli kimselere verilmesi gerekir.
 
2. Ehliyetsiz, başarısız kimselere hizmet tevdi etmek İslam’a ve Ümmet’e hıyanet olur.
 
3. Ehliyeti ve liyakati olmadığı halde hizmetlere talip olmak ahlaksızlıktır, hainliktir.
 
4. Ehliyeti ve liyakati yoksa matlup (istenen) olsa bile kabul etmemesi gerekir.
 
5. Allah için yapılan (veya yapıldığı iddia edilen) hizmetlerin birinci şartı ihlastır. İhlas yoksa hizmet de yoktur.
 
6. İlimsiz, kültürsüz, ahlaksız hizmet edilemez.
 
7. Nefsleri, nefs-i emmâre derecesinde bulunan deniler kesinlikle hizmet edemez.
 
8. Müslüman bir toplumda din, iman, Kur’an ve Ümmet hizmetleri nâ ehillere verilirse o toplum batar.
 
9. Ümmet şuuruna sahip olmayan bir kimse Ümmet’e nasıl hizmet edecek
 
10. Bazı hizmetler için fetva ve ruhsat ile ücret, yolluk, masraf alınabilir ama islâmî hizmetler ile kesinlikle zengin olunamaz. Bunun fetvası ve ruhsatı yoktur.
 
11. Yaratan için yapılan hizmetlerin ücreti yaratıklardan değil, Yaratandan istenir.
 
12. Bir İslam toplumu için en büyük iç tehlike din sömürüsüdür.
 
13. Holiganlar, militanlar, fanatikler, geri zekâlılar, ehliyetsizler din hizmeti yapamaz.
 
14. Hizmet için toplanan paraların bir kuruşu bile israf edilmemelidir.
 
15. İslamî hizmetler, Ümmet çapında ortak bir plan program ve projeye göre yürütülmelidir.
 
16. İslama, İmana, Kur’ana, Ümmete hizmet, ancak Ehl-i Sünnet ve Cemaat dairesi içinde yapılabilir. Bid’atla, dalâletle, reformculukla, dinde değişim ve yenilikle, mezhepsizlikle, Sünnet düşmanlığı ile, light ve ılımlı İslam projesi ile, sekülarizmle, feminizmle, Tarihselcilikle hizmet olmaz.
 
17. İslama hizmet edenlerin, Allahın dininden en ufak bir tâviz vermeye bile hakları yoktur.
 
18. Yalanla, gıybet ve iftira ile, tecessüs ile, mü’minlere buğz ve adavet ile, cehaletle, kötü ahlak ile hizmet olmaz.
 
19. Gerçek hizmetkarlar aldatmazlar.
 
20. Gerçek hizmetkarların faziletlerini, düşmanları bile takdir eder. Onlara herkes güvenir.
 
21. Gerçek hizmetkarlar haram gelir etmez, haram yemez, haramla zengin olmaz.
 
22. Hizmet paralarını zimmetine geçirmek, çarçur ve ziyan etmek ahlaksızlıktır, hıyanettir, cinayettir.
 
23. Hizmetkarın mânevî derecesi ne kadar yüksek ise, o nispette bela gelir.
 
24. Hizmet konusunda en büyük ve güzel örnek ve model Resul-i Kibriya aleyhi ekmelüttahaya efendimizdir. 
 
25. Sonra Ashab-ı Güzin, Tâbiîn, Tebe-i Tâbiîn, Ehl-i Beyt efendilerimizdir. Daha sonra her asırda yaşamış râsih alimler, kâmil mürşidler.
 
26. Fâsık-ı mütecâhirden, yani büyük günahları açıkça, açıkta, küstahça, utanmazca işleyen azgın adamlar hizmet edemez.
 
27. Allah’ın rızasına muvafık olmayan hizmetler gerçek hizmet değildir.
 
28. Gerçek hizmetkâr, Allah’ın nuru ile gören firasetli bir kimsedir.
 
29. Gerçek hizmetkar sahih itikatlıdır ve beş vakit namazı dosdoğru kılar.
 
30. İhlas, ehliyet, liyakat, istikamet, ahlak yoksa büyük hizmet bütçeleri işe yaramaz.
 
31. Büyüklerimiz parasız büyük hizmetler etmişler, muazzam fütuhata nail olmuşlardır.
 
32. Allahü Teala Veliyyüttevfiktir. Kendisine ihlasla ve usulüne uygun olarak hizmet eden kullarına yardım eder.
 
33. Demokrasiyi din gibi benimseyerek hizmet olmaz.
 
34. Resulullahın vekilleri, varisleri, halifeleri olan tasavvuf ve tarikat büyüklerini, evliyayı, kamil mürşidleri dışlayanlar, onlara hakaret edenler hizmet edemez. 
 
35. Yakın tarihteki büyük hizmetkarlardan biri İmam Şâmil hazretlerdir. O hem icazetli bir zâhir alimi, hem icazetli bir şeyh ve hem de mü’minlerin emîri idi.
 
36. Ün, alkış, riyaset, enâniyet hastaları hizmet edemez.
 
37. Hizmet edebilmek için iyi, güçlü, ahlaklı, firâsetli, dirayetli, müeyyed min ‘indillah, muhlis, muslih, hem din kültürüne hem dünya kültürüne sahip olmak gerekir.
 
38. Gerçek hizmetkarların ruhaniyetleri üzerimize sâyeban olsun.
 
39. Allah Ümmet-i Muhammed’i, sahte hizmetkârların şerlerinden ve tuzaklarından korusun.
 M. Şevket Eygi  www.habervatim.com   27.10.2016

  
540 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın