• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Gerçek Cumhuriyetin Kriterleri ve Değerleri

CUMHURİYETİN ilkeleri, değerleri, kriterleri vardır:
* Birincisi adalettir. Adalet, âdil kanunlarla ve âdil yargı sistemi ile sağlanır. Bunlar yoksa o adalet lafta kalır.
* Can güvenliği.
* Mal güvenliği. Kimsenin evine, binasına, gayr-i menkulüne haksız ve adaletsiz şekilde el konulamaz. âdil şekilde yapılan istimlaklerde, malın bedeli eksiksiz (tam) olarak ödenir.
* Akıl güvenliği. Bu güvenlik ailede, okulda, toplumda verilir. Millî kültür ve kimlikle bağdaşmayan ideolojik ve çarpık bir eğitim sistemi, erdemli gerçek Cumhuriyete aykırıdır.
* Din inanç inandığı gibi yaşayabilmek ibadet hürriyeti ve güvenliği. Bu hürriyet evrensel insan haklarının temel düsturudur. Bu hürriyetin olmadığı bir yerde, Cumhuriyet ism ve resmden ibaret kalır.
* Irz, namus, nesep güvenliği. 
* Suç işlemeyen kimselerin korkusuz yaşama hürriyeti.
* Bir ülkede, millî kimliğe düşman egemen azınlıklar, çoğunluğa tahakküm ediyorsa orada gerçek Cumhuriyet yoktur.
* Eşitlik. Zenginlerin, güçlülerin, millî kimlik ve kültüre karşı olanların “daha eşit olduğu” bir Cumhuriyet eksik bir cumhuriyettir.
* Cumhuriyet erdemler rejimidir. Erdem yoksa gerçek Cumhuriyet de yoktur.
* Cumhuriyet rejiminde, uluslararası şeffaflık, temizlik ve ahlak notunun, 100 üzerinden en az 70 olması gerekir.
* Gerçek Cumhuriyet erdemler rejimi olduğu için, orada bütün emanetler (başkanlıklar, memuriyetler, müdürlükler, vazifeler, hizmetler…) ehliyetli, liyakatli, erdemli kimselere verilir. 
* Gerçek Cumhuriyette hırsızlık, yolsuzluk, haram yeme, rüşvet, hortumlama, rantçılık istisnâîdir. Bu kötülükler genelleşince Cumhuriyet uçar gider, sadece ismi ve gölgesi kalır.
* Gerçek Cumhuriyette kadınların iffetleri, namusları, haysiyetleri korunur.
* Gerçek Cumhuriyette, devletin resmî vesikalarıyla seks köleliğine izin verilmez, bu kölelikten KDV alınmaz.
* Gerçek Cumhuriyette, haklı zayıf, haksız güçlüden üstündür.
* Gerçek Cumhuriyette, çok az suç işlenir, mahkemeler işsiz, cezaevleri ıssız kalır.
* Gerçek Cumhuriyette, evrensel insan hakları, millî kimlik, millî kültür esas ve temeldir.
* Gerçek Cumhuriyette, millî kimlik ve kültüre aykırı ideolojilerin resmiyette yeri yoktur.
* Gerçek Cumhuriyet rejimi, bulunduğu ülkeyi bir Erdemler Sitesi haline getirir.
* Gerçek Cumhuriyet, çoğunluğu oluşturan Müslümanların medreselerine, din okullarına karışmaz, onları kapatmaz. 
* Gerçek Cumhuriyet, içinde zikrullah yapılan ve olgun insan yetiştirilen tasavvuf tekkelerine karışmaz, onları kapatıp yasaklamaz.
* Gerçek Cumhuriyet, hak din İslamla savaşmaz ve zıtlaşmaz.
* Gerçek Cumhuriyet sisteminde din ile devlet, ülkenin ve halkın selameti ve saadeti için işbirliği yapar.
* Gerçek Cumhuriyet, aşırı lükse, aşırı tüketime, israfa, beyinsizliğin her türlüsüne karşıdır, onlara izin vermez. Âdilâne şekilde onları engellemeye, kösteklemeye çalışır.
* Gerçek Cumhuriyet, suçları âdil şekilde cezalandırır, suçluları tenkil eder ve bu suretle suç işlenmesini azaltır.
* Gerçek ve âdil Cumhuriyette namuslu vatandaşlar, kapılarını kilitlemek, çelik kapı taktırmak, hırsız korkusuyla yaşamak zorunda kalmazlar.
* Gerçek Cumhuriyette idareciler; lüks, israflı, şatafatlı, şaşaalı, debdebeli, gösterişli, gururlu, kibirli bir hayat süremezler.
* Gerçek Cumhuriyet ile laikçilik ideolojisi bağdaşmaz ve uyuşmaz. Laikçilik olan yerde gerçek Cumhuriyet yoktur. 
* Gerçek Cumhuriyetin insan haklarına verdiği değer, İngiltere krallığında verilenden daha fazladır.

M. Şevket Eygi   30.10.2016   www.habervaktim.com

  
702 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın