• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Sâlih = iyi Müslüman

1. Sahih bir itikada sahibidir. İtikad (inanç) konusunda Fırka-i Nâciye olan Ehl-i Sünnet ve Cemâat’in iki imâmından birine (İmâm Mâturidî veya İmâm Eş’arî) bağlıdır.
 
2. Allah ona beş vakit namazı dosdoğru kılmayı nasip etmiştir.
 
3. Şer’î özürü yoksa farz namazları (erkek salih Müslüman) cemaatle kılar.
 
4. Sâliha kadın Müslümân, namâzları evinde kılar.
 
5. Kur'an, Peygamber (Salat ve selam olsun ona) ahlakı ile ahlaklı faziletli bir insandır.
 
6. Zekatı Kur'ana, Sünnete, Şeriata, fıkha uygun şekilde, hakkeden gerçek kişilere verir.
 
7. Zekat dışında gücünün yettiği kadar (kimseye göstermeden, gizlice) sadaka verir, hayır hasenat yapar.
 
8. Sâlih Müslüman ilmihalini bilir.
 
9. Sâlih bir mü'min olduğu için Hak Te'âlânın nuruyla görür.
 
10. Sâlih Müslüman, bir delikten çıkan tarafından ikinci defa sokulmaz.
 
11. Sâlih Müslüman israf etmez. İsrafa yol açan lüks hayattan, saçıp savurmaktan, gösterişten uzak durur, mütevazı yaşar.
 
12. Sâlih Müslümanda Ümmet şuuru vardır. Kendisini Ümmetin bir parçası bilir, Ümmete zarar vermez.
 
13. O, zamanın İmâmına biat ve itaat etmiştir.
 
14. Sâlih Müslüman Kur'anı re'y ve hevâ ile yorumlamaz. 
 
15. Sâlih Müslüman Resulullahı (Salat ve selam olsun ona) en güzel örnek ve model bilir, onun izinden gider, onun Sünnetine yapışır.
 
16. Sâlih Müslüman Tarikat-ı Muhammediye mensubudur.
 
17. Sâlih Müslüman hiçbir mü'mini tekfir etmez, şirkle suçlamaz.
 
18. O, lisanını gıybetten, yalandan, nemimeden, iftiradan, gevezelik ve zevzeklikten, bütün lisân afetlerinden korur.
 
19. O, insanların gizli günah ve ayıplarını araştırmaz, tecessüs etmez. Bunları öğrenirse gizler, örter.
 
20. Sâlih Müslüman haram yemez.
 
21. Şüphelilerden de uzak durur.
 
22. O, fitne fesat çıkartmaz.
 
23. Müteşâbih ayet ve hadisler konusunda tartışmaz.
 
24. Nefsiyle büyük harbî, küffâr ile küçük cihâd yapar.
 
25. Mârufu emr, münkeri nehy eder. (Derecesine göre…)
 
26. Kâfirleri, münâfıkları, ateistleri, mütecâhir fasık ve fâcirleri dost ve velî edinmez. 
 
27. İşleri ehliyle istişâre ederek görür.
 
28. Başkanlıklara talip olmaz. Matlub (istenen) olursa, ehliyeti olmadığı takdirde kabul etmez. Başkanlığı ile övünmez, gururlanmaz, kibirlenmez.
 
29. Sâlih Müslüman, özel işlerde kullanılmaması gereken devlet ve belediye vasıtalarını şahsî işleri için kullanmaz.
 
30. O, ün ve alkış peşinde koşmaz.
 
31. Herhangi bir zaruret yoksa o, içkili mekanlarda yemek yemez, içkili otellerde kalmaz.
 
32. Sâlih Müslüman, devamlı olarak, doyduktan sonra yemez, pisboğazlık yapmaz.
 
33. Sâlih Müslüman komşularının kurdu değil, meleğidir.
 
34. O, çocuklarını iyi Müslüman, iyi insan olarak yetiştirir.
 
35. Sâlih Müslümanın her yeni günü, 'ilim 'irfan 'ibadet hayır hasenat bakımından ileri olur.
 
36. Sâlih Müslümanın fazilet ve meziyetlerini düşmanları da kabul ve tasdik eder.
 
37. Sâlih Müslüman dünya, para, mal, yeme içme delisi değildir.
 
38. O, para kazanmak, zengin olmak için her haltı yemez.
 
39. Sâlih Müslüman cemaat, tarikat, hizip, fırka, grup, parça, sekt holiganlığı, militanlığı yapmaz, fanatizm sergilemez.
 
40. Sâlih Müslüman, din kardeşlerini ötekileştirip onlara düşmanlık etmez.
 
41. Sâlih Müslüman hayırlı işlerde rekabet etmez, müsâbaka eder, kardeşçe yarışır.
 
42. Sâlih Müslüman kâl değil, hâl Müslümânıdır.
 
43. Ona bakan onda İslamın pırıltılarını görür.
 
44. Sâlih Müslümanın faziletini, meziyetlerini, iyiliklerini, güzelliklerini düşmanları ve karşıtları bile kabul ve tasdik eder.

 

 M. Şevket Eygi  www.habervaktim.com  29.04.2017

  
842 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın